Om Butler 

Butler er tuftet på mer enn ti års erfaring  med utvikling og produksjon av produkter, alt rettet mot de tøffe kravene som stilles til norsk offshoreindustri og industriell automasjon.

Vi tenker nytt, og tar deg gjerne med på en oppdagelsesreise i nye løsninger og ideer.  

 Butler tilbyr sine tjenester i alle de nordiske landene og er et forretningsområde i Allinvent AS.

Butler er tuftet på mer enn ti års erfaring  med utvikling og produksjon av produkter, alt rettet mot de tøffe kravene som stilles til norsk offshoreindustri og industriell automasjon.

Vi tenker nytt, og tar deg gjerne med på en oppdagelsesreise i nye løsninger og ideer.  

 Butler tilbyr sine tjenester i alle de nordiske landene og er et forretningsområde i Allinvent AS.

Kontakter i Butler

Øyvind Voster

Veiviser robotløsninger

Teknisk leder

Øyvind har flere tiårs erfaring innen industrirobotisering – og allsidig erfaring innen automasjons-prosjekter. Han bidrar gjerne med litt glede i sitt arbeid.

Telefon +47 456 08 255

E-post: ov@allinvent.no

Sigurd Falmår

Veiviser automatiseringsløsninger

Salgsleder

Sigurd har tretti års erfaring med industriproduksjon og internasjonalt salg.  Han har allsidig erfaring og kunnskap om maskinproduksjon og dampteknikk. Han kjører motorsykkel året rundt, og er aktiv bruker av naturen og en trofast motocrosspappa.

Telefon +47 904 09 312

E-post: sif@allinvent.no

 

Åsmund Voster

Veiviser automatiseringsløsninger

Forretningsutvikler

Åsmund liker seg best når han får jobbe med prosjekt- og produktutvikling. Han har gjennom flere tiår utviklet løsninger og gjennomført prosjekter. På fritiden liker han godt å fange fisken i hav og fjell, og være ute i naturen.

Telefon +47 413 53 509

E-post: av@allinvent.no

Våre verdier

Åpne

Vi skal alltid være åpne for deling av kompetanse. Det betyr at alt det vi vet, hele vår kompetanse, deler vi med våre kunder og våre medarbeidere.

 Inkluderende

Vi skal være inkluderende overfor medarbeiderne som er ansatt i bedriftene vi jobber med. Dette er en forutsetning for å lykkes.

Til å stole på

Et åpent og inkluderende samarbeid får vi bare til når vi har gjensidig tillit –mellom våre egne medarbeidere og medarbeiderne som jobber hos våre kunder. Tillit kommer fra ærlig og redelig kommunikasjon, høy yrkesstolthet, og at vi alltid står for det vi mener.

For oss i Butler har disse verdiene vist seg bærekraftige i både storm og stille. I mer enn 10 år har vi hjulpet industrien i Norge og i utlandet med å øke sin konkurransekraft. Dette har vi gjort gjennom å utvikle, produsere og installere smartere løsninger. Å dele kompetanse og forståelse gir utmerkede resultater.

nb_NONorwegian